Realizace

Zde jsme pro Vás připravili velmi stručný výčet již realizovaných aplikací, rozdělených pro jednoduchost do šesti tématických skupin.

1. Pohony čerpadel

2. Pohony ventilátorů

3. Pohony zauhlování

4. Aplikace v kolejové dopravě

5. Válcovny a zpracování kovů

6. Vývojové a speciální aplikace