4. Aplikace v kolejové dopravě

-  trakční pojezdy, pohony pracovních strojů,
    400 V, 22 - 315 kW
    Stejnosměrné a střídavé měniče Emerson/Control techniques, Vacon,
    soft starty Schneider Electric.

Speciální provedení v kontejneru, doplněno o zpětnovazební snímače otáček Lenord&Bauer a ovladače.