6. Vývojové a speciální aplikace

-  energetika, podsynchronní kaskáda včetně řízení uzlu napájecího čerpadla,
    1600 kW,
6 kV
    Komponenty Siemens a ABB,
    kapalinový rotorový spouštěč.

-  strojírenství, zkušební stanoviště rotorů,
    retrofit původních stejnosměrných měničů ČKD 900 V 2000 kW
    Komponenty Siemens, řídící PLC Siemens

-  kolejová doprava, kompletní návrh i realizace
    stanoviště pro záběh a testování elektrických hnacích podvozků vlakových souprav a jednotek
    300 kW, 400 V
    včetně mechanické části, sběru dat a vizualizace.
    Frekvenční sřídavý a stejnosměrný měnič Siemens, PLC Simatic,
    zákaznický SW pro PC vizualizace a sběr dat - platforma Siemens,
    mobilní snímače teplot a vibrací.